Sudjelovali u združenoj vježbi civilne zaštite Roški slap 2018.

 

 

Danas, 24. listopada 2018., održana je terenska vježba civilne zaštite na lokaciji Roški slap u organizaciji Grada Drniša, Područnog ureda za zaštitu i spašavanje iz Šibenika, Javne ustanove „Nacionalni park Krka“ i drugih suradnika.

 

  24.10.2018, 15:17   •     HGSS Stanica Šibenik

Na području Roškog slapa održana je terenska vježba civilne zaštite u kojoj su sudjelovali gradovi Drniš i Skradin, Vatrogasna zajednica Šibensko-kninske županije, Javna vatrogasna postrojba Drniš, dobrovoljna vatrogasna društva Drniš, Promina, Dubravice, Skradin, Ervenik i Sv. Juraj, Policijska postaja Drniš, Zavod za hitnu medicinu Šibensko-kninske županije, Gradsko društvo Crvenog križa Drniš, Područni ured za zaštitu i spašavanje Šibenik, Javna ustanova „Nacionalni park Krka“ i HGSS Stanica Šibenik.

Teme vježbe bile su požar na prostoru NP „Krka“, evakuacija posjetitelja, spašavanje posjetitelja s visine, spašavanje čovjeka iz rijeke i koordinirano djelovanje operativnih snaga

Naš zadak je bio spašavanje sa visina tirolskom prečnicom i iz vode. U vježbi je sudjelovalo 16 spašavatelja sa potražnim psom i tri vozila.

 

 
0
KOMENTARI: