Zaštita podataka GDPR

 

Vaša nam je privatnost iznimno važna. HGSS poštuje privatnost svih građana. Poštuje i privatnost korisnika naših usluga te korisnika podataka naše internet stranice.

 

Vaši podaci će se koristiti isključivo uz Vašu privolu, temeljem pojedinačnih zahtjeva za dodatnim uslugama te za prijave, upite i komentare.

Dana 25. svibnja 2018. godine na snagu stupa Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i oslobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), skraćeno GDPR (General Data Protection Regulation).

Osnovna namjena GDPR-a je zaštita osobnih podataka odnosno svih informacija povezanih sa privatnim osobama.

HGSS će s osobnim podacima postupati sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka i Zakonu oprovedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ br. 42/2018.).

Službenik za zaštitu osobnih podataka HGSS-a je Martina Borovec. Sve upite vezane za zaštitu osobnih podatka možete podnijeti na adresu mborovec.hgss@gmail.com

# Dokument: Format: Veličina:
Odluka o imenovanju službenice za zaštitu osobnih podataka pdf 224.19 KB