Suradnja sa umirovljenicima

 

 

Na poziv udruge umirovljenika grada Knina održana je demonstracija prve pomoći članovima udruge.

 

  12.12.2022, 14:57   •     HGSS Stanica Šibenik

U subotu 10.12. članovi HGSS stanice Šibenik ispostave Knin prezentirali su djelovanje u kriznim situacijama članovima udruge umirovljenika  grada Knina. Njima je demonstrirano pružanje prve pomoći te ispravno reagiranje kod takvih nepredviđenih situacija. Kako su umirovljenici mahom populacija treće životne dobi tako su izloženiji situacijama u kojima će im ovo znanje biti od koristi. HGSS stanica Šibenik ovim i sličnim aktivnostima preventivno djeluje u društvu, te nastavlja dobru suradnju sa pučanstvom naše županije na obostrano zadovoljstvo.

 

 
0
KOMENTARI: