Spašavanje na dinarskoj ferati

 

 

Dana 23.08.2020. u 17:05h dolazi dojava od pročelnika stanice Split da se na ferati na Dinara nalazi osoba koja je dehidrirana, iznemogla i ne zna gdje se nalazi.

 

  24.08.2020, 17:16   •     HGSS Stanica Šibenik

Dana 23.08.2020. u 17:05h na službeni telefon HGSS Stanice Šibenik dolazi dojava od pročelnika stanice Split da se na ferati na Dinara nalazi osoba koja je dehidrirala, iznemogla i ne zna gdje  se nalazi.  U akciju odmah kreće ekipa HGSS Stanice Šibenik iz Knina te uskoro pronalaze osobu. Osoba je sjedila te je ustanovljeno da se ne može samostalno spustiti u podnožje ferate. U  17:45 akciji se pridružuje još članova jer onemoćalu i iscrpljenu osobu  treba spustiti niz veliku strminu . Tehnikom absajla osoba je spuštena u podnožje , a akcija je završila u 22:05 kada je ista predana svojim kolegama sa kojima je došla na Dinaru. U akciji spašavanja sudjelovalo je 6 pripadnika stanice Šibenik i 4 pripradnika Split ispostava Sinj.

 

 
0
KOMENTARI: